تماس با ما

صفحه تماس با ما | تیک تاک تک

شما در قلب ما جا دارید

ما امیدواریم هر انتقاد یا پیشنهادی دارید اینجا مطرح کنید و به رشد این رسانه کوچک کمک کنید. این بخش پل ارتباطی ما با شماست. هر زمان که احساس کردید باید چیری بگویید، درنگ نکرده و با ما در میان بگذارید.

ایمیل

به آدرس tictactec.ir@gmail.com ایمیل بزنید

فرم تماس با ما

به کمک فرم زیر پیام خود را برای ما ارسال کنید