برای بستن ESC را فشار دهید

زهرا چنگیز

یه مهندس که به جای خط کش و ماشین حساب، دست به قلم شده و یادگیری رو رها نمیکنه