برای بستن ESC را فشار دهید

نگار بهروزی

من یه چند پتانسیلی‌ام.پرواز رو دوست دارم و عادت پریدن از شاخه ای به شاخه‌ی دیگه از سرم نمیفته.